Úvod | Stroje | Digitálne odmeriavanie | DP1200 - Bost Stroje
Zobrazovacia jednotka

Zobrazovacie jednotky série DP sú vhodné iba pre použitie s analógovými snímačmi Spherosyn a Microsyn od firmy Newall. Určené sú pre 1, 2 a 3-osé použitie na frézkach, sústruhoch, alebo pre aplikácie s použitím funkcií v základnom režime zobrazovacej jednotky.

Vlastnosti:

 • Absolútne / Inkrementálne odmeriavanie
 • Konverzia Palce/metrické
 • Prepínanie rozlíšenia
 • Nastavenie nuly
 • Spiaci režim
 • Predvoľba údajov
 • Polomer/Priemer
 • Kompenzácia lineárnej chyby v 200 bodoch
 • Kompenzácia segmentovej chyby
 • Záloha pamäte
 • Nastavenie dát
 • Vyhľadanie stredu
 • Absolútny referenčný bod
 • Vlastná diagnostika
 • Signál priblíženia k nule
 • Programovateľné pozície
 • Vhodná pre snímače Newall Spherosyn/Microsyn
 • Podržanie dát (úsporný režim)
 • Funkcia krok späť
 • Český jazyk
 • Výstup RS232
 • Sčítavanie osí
 • Funkcie variantu Mill (PCD- rozostup otvorov po kružnici)
 • Funkcie variantu Lathe (Nastavenie korekcií nástrojov)

Výrobca

Najväčšou prednosťou spoločnosti NEWALL sú lineárne snímače Spherosyn a Microsyn. Oba boli navrhnuté s ohľadom na náročné prevádzkové podmienky vyskytujúce sa pri obrábaní. Nevyžadujú pravidelnú údržbu a sú funkčné aj pri ponorení do reznej kvapaliny, vody, oleja či maziva.

Všetky elektronické a meracie časti sú hermeticky zaliate a chránené. Systém je tiež odolný voči vibráciám a magnetickému rušeniu.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300