Úvod | Stroje | Sústruhy | Vysokoproduktívny viackanálový sústruh - Bost Stroje
CNC - Sústruh

Stroje navrhnuté pre maximalizáciu produktivity

Sústruhy ponúkajú 3 alebo 4 rezné nástrojové hlavy, ktoré dokážu opracovávať obrobok súčasne, otočný zásobník pre až 8 frézovacích poháňaných nástrojov a 3/4 nástroje pre opracovanie výrobku zo zadnej strany. Celkovo až do 12 riadených osí.
Sústruhy môžu vykonávať opracovávanie až dvoch výrobkov súčasne. Počas dokončovania výrobku zo zadnej strany hlavné vreteno už opracováva ďalší.
Automatický dopravníkový pás, ktorý sa zasúva, aby nebránil správnemu toku chladiacej kvapaliny sa po dokončení operácií vysunie a dopraví výrobok k ďalšiemu spracovaniu vo výrobnom procese.
Sústruhy sú dodávané s riadiacimi systémami Fanuc a Siemens.

Výrobca

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300