Multicentrum – SMED výmena upínacích prípravkov

Andrej Bielik

Špecializujem sa na komplexné riešenia v strojárenstve a automatizácii. Zastrešujem oblasti vedy a výskumu, financovanie projektov, konštrukciu, dodávky technológií, výrobu aj servis.

11/10/17

Multicentrum je absolútna špička vo flexibilnej výrobe sérii cca 500(100) – 5000ks do rozmeru 250x250x250mm. Cyklový čas výroby 1 súčiastky sa hýbe oproti 2-paletovej horizontke niekde na 1/3-1/5, pričom sú minimalizované náklady na obsluhu, upínanie, nástroje a čas prestavenia. Aké by to bolo zmeniť výrobu súčiastky A na súčiastku B v brutálne dobrom čase a presnosti za pár minút miesto pár hodín (či dní u transferových strojov)?

Video ukazuje jeden z nových SMED systémov výmeny upínacích prípravkov na multicentre. Výmena prípravku za 20 sekúnd x 4 = cca 1,5min. Na videu je jednoduchý mechanický systém. Od roku 2017 je k disozícii aj pneumatický systém výmeny.
Multicentrum má najčastejšie 72 nástrojov, takže pravdepodobne tie nebude treba meniť. Retooling celého stroja na úplne iný typ výroby trvá štandartne do 30-60 minút.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300