Servis a služby

Diagnostika systémom Ballbar

Preverenie si stavu obrábacieho stroja už pred začiatkom obrábania s následnou kontrolou obrobku po dokončení procesu môže významne omedziť možnosť zmetkovosti aj prestojov stroja s výsledným snížením výrobných nákladov.

Viac o službe

Diagnostika laserovým interferometrom

V súčasnej dobe narastajú nároky zákazníkov na presnosť strojov a možnosti rýchlej a účinnej kontrole strojov s profesionálnym výstupom a kvality. Kvalitu finálneho obrobku, čiže stroja, na ktorom prebiehala výroba ovplyvňujú nasledovné aspekty: tuhosť st

Termovízna technológia

Pri tejto technológii využívame Termografiu na určenie a znázornenie rozloženia povrchovej teploty pomocou merania hustoty infračerveného žiarenia z povrchu, a to vrátane vyhodnotenia mechanizmov spôsobujúcich nepravidelnosti v tepelných obrazoch.

Viac o službe

Spracovanie technológií

Vypracujeme návrhy technologických postupov, vytvoríme časovú štúdiu a naprogramujeme opracovanie súčiastky. Odladíme a zoptimalizujeme program a zaškolíme obsluhu na programovanie

Outsourcing služieb

Cieľom je efektívnejší servis strojov a zníženie nákladov. Výsledkom by mala byť efektívnejšia výroba a posilnenie konkurencieschopnosti výrobcu na trhu.

Preventívne prehliadky a opravy strojov

Údržba strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby. Stroje a zariadenia počas prevádzky strácajú svoje technicko-prevádzkové parametre. Preto je potrebné ich priebežne kontrolovať a v prípade potreby nastaviť.

Sťahovanie strojov, liniek a prevádzok

Spoločnosť BOST na základe dlhoročných skúseností so sťahovaním, či už jednotlivých strojov alebo celých výrobných prevádzok, ponúka komplexné služby spojené so sťahovaním.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300