Diagnostika laserovým interferometrom

Meranie laserovým interferometrom

V súčasnej dobe narastajú nároky zákazníkov na presnosť strojov a možnosti rýchlej a účinnej kontrole strojov s profesionálnym výstupom a kvality. Kvalitu finálneho obrobku, čiže stroja, na ktorom prebiehala výroba ovplyvňujú nasledovné aspekty: tuhosť stroja, geometria stroja, vibrácie stroja a okolia, zaťaženie obrobku, polohovanie v jednotlivých osiach.

Na zabezpečenie presnosti samotného stroja a presnosti polohovania používame LASEROVÝ INTERFEROMETER. Laserový interferometer je špičkový nástroj pre kalibráciu obrábacích strojov a súradnicových meracích strojov podľa medzinárodných noriem.

Meranie interferometrom ponúka:

Zvýšenie využiteľnosti stroja – systém poskytuje podrobnú správu o zmenách presnosti stroja v čase. Na základe týchto údajov dokážeme vopred určiť požadované intervaly údržby a stanoviť presný stav stroja.

Zlepšenie výkonu stroja – laserový interferometer používaný k meraniu presnosti strojov umožňuje zlepšiť presnosť stroja prostredníctvom cielenej údržby a kompenzácii chýb.

Zvýšenie znalostí a výrobných schopností strojov – pre potrebnú operáciu použite ten správny stroj – každá operácia vyžaduje určité tolerancie a meranie zabezpečí príslušným strojom správne využitie k danému účelu a zníži pravdepodobnosť výroby nepodarkov.

Preukázanie presnosti strojov – keď potrebujeme získať dôveru v kvalitu stroja alebo procesu, sú kalibračné grafy a výsledky pravidelného hodnotenia presnosti vynikajúcim dôkazom.

Splnenie postupov a noriem k zaisteniu kvality – požiadavkám noriem kvality rady ISO 9000 je, aby výrobné a kontrolné zariadenie bolo kalibrované, monitorované a riadené uznávanými a sledovateľnými systémami metódami.

Je dôležité poznať svoj stroj, jeho silné a slabé stránky, aby sme ho dokázali využiť na sto percent.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300