Sťahovanie strojov, liniek a prevádzok

Sťahovanie strojov, liniek a prevádzok

Spoločnosť BOST na základe dlhoročných skúseností so sťahovaním, či už jednotlivých strojov alebo celých výrobných prevádzok, ponúka komplexné služby spojené so sťahovaním:

 • časový plán (doprava, odpájanie strojov, autožeriavy, pripojovanie, sfunkčnenie a kontrola strojov)
 • demontáž a montáž strojov, kontrola strojov
 • odpojenie a spätné pripojenie strojov (elektroinštalácia, vzduch, olej)
 • rozmiestnenie strojovukotvenie a vyvažovanie strojov
 • balenie a konzervácia strojov
 • použitie špeciálnej manipulačnej techniky
 • doprava a poistenie prepravy

V tomto roku sme realizovali sťahovanie linky na výrobu vnútorného čalúnenia osobných automobilov pre firmu TRAMICO SAS Francúzsko zo Senca do Ruska. Celá akcia pozostávala z demontáže linky v Senci, prepravy linky do Ruska a z montáže a spustenia linky do prevádzky v Rusku.

Výhodou pre zákazníka je, že naša spoločnosť sa postará o všetko v rámci sťahovania prevádzky, zákazník má len jedno kontaktné miesto a službu dostane presne na kľúč.

Návrh technológie a plánu presunu

Plán presunu obsahuje:

 • Demontáž strojov a zariadení a ich opätovnú montáž (inštaláciu, ukotvenie) až po spustenie do prevádzky na určenom mieste.
 • Zosúladenie (prispôsobenie) strojového parku normám BOZP a PO ako i iným technickým nariadeniam platným v SR.
 • Návrh potrebných stavebných úprav cieľových priestorov výroby.
 • Zabezpečenie prepravy zariadení.
 • Prípadnú spoluprácu pri hľadaní vhodných výrobných priestorov.

Služby vykonávané v rámci balíka, ale i samostatne:

 • vykonanie optimalizácie organizácie výrobnej prevádzky,
 • realizáciu preventívnej prehliadky strojných zariadení s odporúčaním na ich prípadnú opravu, generálku, vyradenie (je predmetom ďalšieho jednania).

Máme k dispozícii dostatočný počet vlastných odborných pracovníkov. Všetky výberové konania sú vykonávané v duchu pravidiel ISO 9001.

Služba predpokladá:

 • vlastné dodanie projektovej dokumentácie podliehajúcej kolaudačnému konaniu,
 • vlastné dodanie zoznamu a parametrov strojov a zariadení, ktoré sú predmetom presunu (rozmery, váha, napätie),
 • umožnenie prehliadky cieľových priestorov,
 • existenciu prívodov energií k strojom podľa projektovej dokumentácie.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300