Omyl cyklového času – príbeh nielen z talianska

Andrej Bielik

Špecializujem sa na komplexné riešenia v strojárenstve a automatizácii. Zastrešujem oblasti vedy a výskumu, financovanie projektov, konštrukciu, dodávky technológií, výrobu aj servis.

11/10/17

V priebehu minulého storočia prebiehal závod na zníženie cyklových časov, pokúšajúc sa produkovať komponenty ako je to len možné pre dosiahnutie najvyššej hodinovej, dennej alebo mesačnej miery produktivity kvôli konkurencieschopnosti na trhu.

Toto viedlo spoločnosti ako PORTA SOLUTIONS k vyvinutiu transferových strojov, ktoré boli rýchlejšie a rýchlejšie a zároveň vysoko-výkonné, s inovatívnymi riešeniami zacielenými na zníženie neproduktívneho času.

Praktický príklad tohto preteku smerom k vyšším a vyšším mieram produktivity je reprezetovaný strojom vyrábaným už celé roky. Tento stroj bol schopný produkovať 4.500 súčiastok (orechov) za hodinu, čo znamená, že trvalo O,8 sekundy vyrobiť jednu súčiastku.

TRANSFEROVÉ stroje sú skutočné pretekárske vozy Formula 1, s výnimočnými rýchlostnými výkonmi, skonštruované pre výrobu 24/7. Ale dokonca napriek všetkej intuícii, sa tento scénar zmenil po kríze 2008.

Prvé symptómy tejto zmeny boli viditeľné už začiatkom 90-tych rokov. Avšak táto zmena veľmi pomalá, stále pod kontrolou vysokými požiadavkami na objemy výroby. S udalosťami roku 2008 sa všetko urýchlilo.

Po roku 2008, zmena v produkcii akcelerovala

Skutočne, čím tvrdšie kríza udrela, tým menej dôležitým sa stal cyklový čas.

Už tu neboli tie objemy na výrobu. Do tohto obdobia bolo všetko o istote.

Odvtedy, logika produkovania rýchlejšie a rýchlejšie pre zvýšenie objemov už viac nedávala zmysel, keďže objemy padali a už nebolo viac nutné ich zvyšovať z roka na rok.

Cyklový čas už viac nebol faktorom na ktorý sa sústrediťna udžanie alebo získanie trhových podielov.

Tento fakt zdizorientoval mnohých užívateľov obrábacích strojov, ktorí boli navyknutí naháňať redukciu mŕtvych časov, našli samých seba bez cieľa, boli zmätení trhom, ktorý už viac nezaujímal cyklový čas.

Od cyklového času… k flexibilite

Veľké objemy práve jednoducho zmizli kvôli poklesu dopytu, kombinovaného s objavením sa ázijských krajín, ktoré začínali dobýjať trhy. Jedinou nádejou pre naše spoločnosti bolo zamerať sa na flexibilitu.

Keďže tu nebola žiadna nádej čo sa týka kvantít, flexibilita sa postupne začínala chytať.

Začali byť ponúkané nové formy služieb, ktoré sa už viac nezameriavali na cenovú výhodu, ale skôr na čas ako faktor, inými slovami: dodávať malé kvantity rýchlo.

Rýchla dodávka aj malých množstiev

Rýchla dodávka malých množstiev sa stala cestou, skrz ktorú niektoré spoločnosti začali vychádzať z krízy, zanechávajúc za sebou konkurenčnú výhodu, ktorá ich robila úspešnou dovtedy: cyklový čas!

Akokoľvek, táto služba dodávania malých kvantít začínala vytvárať problém pre výrobné oddelenia, keďže tie boli vybavené závodnými vozmi Formula 1 totálne nevhodnými pre flexibilnú produkciu.

Tieto veľmi produktívne TRANSFEROVÉ stroje majú obrovskú nevýhodu: fázu zoraďovania (re-toolingu – výmeny nástrojov, upínačov a ich správneho nastavenia), ktorá trvá mnoho hodín, alebo dokonca dní aby sa podarilo rekonfigurovať na novú výrobnú dávku. Keďže ich výrobné schopnosti sú tak vysoké, v prípade výroby malých množstiev, po niekoľkých hodinách sú zastavené už opätovne pre ďalšie zoradenie, až k bodu, kedy zoraďovacie aktivity môžu rvať 70-80% času v zrovnaní so samotnou produkciou.

Toto je dôvod, prečo v tomto bode, cyklový čas súčiastky nie je najdôležitejšou vecou. Keď poklesnú veľkosti dávok, je flexibilné strojárstvo hlavnou zbraňou vytasenou na tomto type trhu.

Pri týchto zoraďovacích problémoch, ktoré zo sebou nesú potrebu najať si viac kvalifikovaných nastavovačov v zrovnaní s minulosťou kvôli väčšiemu a väčšiemu množstvu zmien, spoločnosti sa rozhodli zapojiť batériu (množstvo) obrábacích centier, aby zostali flexibilné.

To je rozumná úvodná reakcia, bohužiaľ reagovať nie je najlepší spôsob.

I keď obrábacie centrá sú vskutku flexibilné, negatívna strana je, že majú veľmi nízke miery produktivity.

Ak obrábacie centrá nie sú najlepšou voľbou, aké sú alternatívy?

Ako bolo spomenuté na začiatku tohto článku, trh začal cítiť prichádzať symptómy krízy už začiatkom 1990-tych rokov.

V tom čase PORTA SOLUTIONS a niektoré ďalšie spoločnosti vyvinuli stroje založené na Transferovom koncepte, ale ktoré boli flexibilnejšie vďaka použitiu revolverových hláv so 6-timi nástrojmi.

Tieto stroje boli predchodcami novej kategórie zariadení, ktoré sa poziciovali medzi TRANSFEROVÝMI strojmi a OBRÁBACÍMI CENTRAMI. Od 1990-tych po začiatok 2000-ich, boli tieto stroje vypustené na obmedzený trh a opätovne uspaté požiadavkou po vysokých objemoch namiesto flexibility.

V roku 2005, PORTA SOLUTIONS začala vyrábať stroje nazvané MULTICENTRUM, po predchádzajúcej skúsenosti na poli flexibilných strojov FLEXICENTRUM rodiny.

Rozdiel medzi dvomi rodinami je, že FLEXICENTRUM malo 8 nástrojov na každom module a bolo vždy vyrábané ako špeciálny stroj, následne si nieslo vysokú cenu, zakiaľčo MULTICENTRUM bolo osadené 24-pozíciami nástrojov v každom pracovnom module a čo je najdôležitejšie, je to sériovo-vyrábaný stroj.

Počas rokov fakt, že MULTICENTRUM by mohol byť sériovo-vyrábané dalo spoločnosti konkurenčnú výhodu z pohľadu ceny stroja, ktorý má „best value“ vo svojej kategórii a rezultoval v produkt s excelentnou spoľahlivosťou.

Správny stroj, v správnom čase, za správnu cenu!

Ďalší kľúčový element, ktorý značne pomohol MULTICENTRU stať sa tak úspešným bola kríza roku 2008.

Stroj, uvedený na trh len pár rokov pred tým ako kríza udrela, bola správnym strojom, v správnom čase, za správnu cenu, aby splnila požiadavky pre flexibilitu od toho momentu ďalej.

Od 2005-teho sme vyrábali MULTICENTRUM štandartným spôsobom, sériovo produkovaný stroj s dobou dodania 2-3 mesiace. Tu je krátky zoznam výhod ponúkaný MULTICENTROM:

 • produkcia dávok 500 až 5000 kusov
 • zoradenie za 15 minút
 • obrábanie 6 strán počas jedného výrobného cyklu
 • obrábanie komponentov vrámci „kocky“ so stranou 250 mm
 • zníženie skladových zásob
 • kúpa štandartného stroja
 • nízke investičné náklady
 • zaberie menej miesta
 • spotrebuje cca o 40% menej elektriny
 • nízke náklady na vybavenie nástrojmi a upínačmi
 • ľahký a user-friendly stroj

S týmito charakteristikami, to je ideálny stroj pre flexibilnú produkciu rozličných komponentov bez potreby používať drahé a ťažko zoraditeľné TRANSFEROVÉ stroje a bez podliehania pokušeniu inštalovať batériu (množstvo) OBRÁBACÍCH CENTIER.

Budete schopní splniť požiadavky trhu jednoduchým a rýchlym spôsobom, dokonca aj s malými až strednými výrobnými dávkami.

S týmto strojom , budete schopní nielen dosiahnuť najlepší cyklov čas oproti dedikovaným strojom, ale tiež budete schopní splniť požiadavky trhu jednoducho a rýchlo, dokonca ja v prípade malých až stredných výrobných dávok.

Záležitosť rýchleho cyklového času za každú cenu je jasne riešený s technikami LEAN MANUFACTURING, špeiálne pokiaľ sa bavíme o Taktovom Čase.

Taktový Čas predstavuje mieru výroby. Je to čas, ktorý treba na výrobu jediného komponentu, alebo celého produktu a ktorý sa tiež nazýva Miera Predaja.

Taktový Čas = celkový disponibilný čas za deň / zákaznícké požiadavky za deň

Takt-Time= total available time-day / customer request-day

Počet operátorov = cylový čas / taktový čas

Taktový čas by nemal byť zamieňaný s Cyklovým Časom, ktorý je pracovný čas potrebný na dokončenie analyzovaného procesu. Poznanie oboch hodnôt nám umožňuje získať dúležitý bunkový/procesný parameter, ktorým je:

 • Určenie Taktového času produktu je veľmi dôležité v zmysle nevzdávania sa pokušenia vyrábať kusy prirýchlo, keďže toto by vytváralo úzke hrdlá počas predchádzajúcich alebo nasledujúcich fáz.
 • Videl som prípady, kedy výroba súčiastky bola naháňaná pomocou drahých, na mieru-vyrobených strojov, čo následne vyústilo do úzkych hrdiel počas kontroly kvality a montáže.
 • Taktový Čas pomáha presne určovať tempo, ktoré je potrebné počas rozličných prechodných procesov vyrábaného produktu

Flexibilný stroj, akým je MULTICENTRUM sa môže ľahko adaptovať na Taktový Čas. Napríklad, ak stroj vyrába mierou ktorá prekračuje stanovený Taktový Čas, môžeme zaviesť odihlovacie operácie, aby sme využili voľný čas.

Skutočne, vďaka zmenám v nástrojoch, je veľmi ľahké zapojiť nástroje do cyklu, ktoré sú špeciálne učené na odihlovacie aktivity pre elimináciu strojov, či personálu alokovaného na túto činnosť.

Ďalšou opciou pre najlepšie využitie stroja a pre dosiahnutie stanoveného Taktového Času je zapojenie preverovania cyklov vďaka sondám primontovaným k zásobníkom nástrojov, čo umožňuje spätne nastaviť offsety stroja kompenzujúce opotrebenie nástrojov.

Stroj, ktorý je flexibilný ako OBRÁBACIE CENTRUM, ale s mierami rýchlosti produkcie TRANSFEROVÉHO stroja!

Správny stroj sa nazýva MULTICENTRUM a a je založený na TRANSFEROVEJ technológii

V skutočnosti, 4-stanicová paleta rotuje ako TRANSFER, vďaka tomu je rýchla; ale, namiesto jednoduchých transferových jednotiek, boli použité 3 efektívne nezávislé OBRÁBACIE CENTRÁ s výmenou nástrojov, rotačnou B-osou. Toto všetko pre garantovanie flexibility.

MULTICENTRUM dovoľuje adaptovať sa na Taktový Čas zapojením odihľovacích a kontrolných aktivít

Nižšie je sumár silných stránok stroja v súlade s procesnými metódami LEAN MANUFACTURING:

 • veľmi flexibilné, môže sa adaptovať na výrobu všetkých možných dielov
 • super rýchle zoraďovanie: zmena výroby za 15/20 min
 • rýchla výroba: 3 vretená vždy v činnosti
 • nižšie náklady na náradie
 • redukcia W.I.P. (rozpracovanej výroby)

Tento stroj bol konštruovaný, aby špecificky splnil požiadavku trhu, ktorá zahŕňa malé-stredné dávky komplexných dielov vyžadujúcich si rýchle doby dodania.

Naviac k spomenutému vyššie, dostanete tiež konkurenčnú výhodu tým, že budete schopní splniť v REKORDNOM čase požiadavky zákazníkov, typ požiadaviek, ktoré výrobné spoločnosti v rozvojových krajinách nie sú schopné splniť.

Toto je moje vysvetlenie a samozrejme môžete povedať, ze som koniec-koncov predpojatý. V tom prípade, pokračujte v čítanía dostanete sa k správe užívateľa MULTICENTRA.

Správa…

“ Kusy ktoré obyčajne spracovávame na MULTICENTRE sú typicky kusmi na horizontálne obrábacie centrá.

Na centre, aby sa oplatilo offsetovať zmeny nástrojov a mať „rozumný“ cyklový čas, sme umiestnili viacero súčiastok na vežový stôl.

Toto viedlo k problémom s opakovateľnosťou, keďže kusy boli kované, nie liate.

Keďže MULTICENTRUM má tri obrábacie centrá, je konkurencieschopné na úrovni cyklového času pri len jednom či dvoch obrobkoch upnutých naraz na stole, tak zjednodušuje paletové prípravky a čo je najdôležitejšie, znižuje ich cenu.

Rovnaký problém vyvstáva pre zoradenie stroja pred zapnutím: treba skontrolovať 16 alebo 24 upínacích kameňov na každej palete, čo vyústilo do dlhých spúšťacích časov.

Dnes,nakladáme maximálne dva kusy na paletu MULTICENTRA a tak signifikantne urýchľujeme fázu zoraďovania.

Ďalšou výhodou je možnosť nakladania a vykladania použitím robota, niečo, čo by nebolo možné s obrábacími centrami, pokiaľ by niekto nebol ochotný investovať 20 až 25 krát viac do výroby prípravkov. S robotom následne dôjde k dôležitej redukcii obslužného personálu.

Flexibilita pri nakladaní a vykladaní kusu je ďalším kľúčovým benefitom.

Predtým ako je kus produkovaný pri plnej kapacite na transferovom stroji, musia byť spustené menšie dávky a predbežné série produkcie, ktoré na transfere, by neboli ekonomicky prijateľné tak ako je to možné na MULTICENTRE; rovnakú vec je možné povedať o kuse, ktorý už nie je viac masovo vyrábaný; na konci doby životnostnosti kusu sú produkované menšie dávky používané len ako „náhradné diely“ za použitia tých istých nástrojov ako na trasferovom stroji.“

 

Fabio Ghidini

Production Manager

MI.GA.L. S.R.L.

Via Angelo Gitti, 18

25060 Marcheno – Brescia – Italia

www.migal.it

Multicentrum má najnižšiu cenu vo svojej kategórii!

Teraz ste na rade opäť vy!

Pokúste sa odpovedať na nasledovné tri otázky; zoberte 10 minút zo svojho času a odpovedzte na otázky: je veľmi dôležité spísať ich namiesto si ich len pomyslieť, keďže spísanie vyžaduje koncentráciu, tú koncentráciu, ktorú často nemáme pre nedostatok času a to nás taktiež necháva robiť NESPRÁVNE rozhodnutia, alebo, čo je horšie, nespraviť žiadne rozhodnutie.

Čo by sa zmenilo vo Vašej spoločnosti, ak by ste nainštalovali Multicentrum na výrobu malých-stredných množstiev v rekordnom čase?

…a čo sa stane ak si budete naďalej používať rovnaké stroje, aké ste používali v minulosti?

Aké by boli riziká pre Vašu spoločnosť, ak by ste nespravili nič a jednoducho odložili svoje rozhodnutia?

 

Maurizio Porta
Expert vo Flexibilnej Výrobe

 

Andrej Bielik, BOST – stroje, s.r.o.

Partner vo Flexibilnej výrobe

Multicentrum

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300