Robot. Zamestnanec roka.

Andrej Bielik

Špecializujem sa na komplexné riešenia v strojárenstve a automatizácii. Zastrešujem oblasti vedy a výskumu, financovanie projektov, konštrukciu, dodávky technológií, výrobu aj servis.

11/10/17

A nie je to ani krátkodobý trend. Čo však ešte veľmi rozšírenie nie je, je uvedomenie, že roboty sa vyplatí využívať nielen veľkým hráčom typu automobilka, ale aj malým a stredným podnikom, napríklad aj z oblasti kovovýroby.

V rámci robotizácie sa naša spoločnosť zameriava najmä na segment strojárenstva, kde už máme bohaté skúsenosti s tvorbou PLC a prepojením CNC strojov s robotmi, s robotickým obrábaním, brúsením či ohraňovaním. Zaoberáme sa tiež robotizáciou bežných liniek a automatizáciou výrobných procesov v rôznych iných odvetviach. Postupom času sme sa stali systémovým integrátorom robotov KUKA, robotov FANUC a v poslednej dobe sa radi hráme s kolaboračnými robotmi Universal Robots, ktoré sú ľahko nasaditeľné, flexibilné a podľa našich skúseností majú z nich radosť aj naši zákazníci. Portfólio našich služieb tvorí komplexný návrh automatizovaného pracoviska podľa požiadaviek a zadania zákazníka, výroba komponentov a príslušenstva k danej aplikácii, praktická realizácia návrhu v praxi, programovanie a uvedenie pracoviska do prevádzky. Samozrejmosťou je odborné zaškolenie personálu a následný záručný a pozáručný servis na všetky komponenty pre danú aplikáciu.

Roboty v priemysle

Keď hovoríme o využití robotov v priemysle, nehovoríme o žiadnej pokročilej umelej inteligencii, ktorá by vedela simulovať intelektuálne pochody na úrovni génia. Hovoríme o konštrukcii s jedným, alebo viacerými ramenami, riadené programovateľnou riadiacou jednotkou a vybavené rôznymi senzormi. Vďaka riadiacej jednotke je robota možné naprogramovať na akýkoľvek typ pracovnej činnosti. V rámci svojho životného cyklu tak dokáže vykonávať množstvo rôznorodých operácií. Absolútnou jednotkou na trhu sú dnes tzv. kolaboračné roboty, ktoré po naprogramovaní dokážu dokonale kopírovať pohyb ľudského kolegu. Príkladom sú napríklad takmer „humanoidné“ roboty od spolčnosti Universal Robots, ktoré si vďaka ich funkčnosti a pôvabnému ergonomickému dizajnu nemôžete neobľúbiť. Ich výhodou je aj to, že sa dajú naprogramovať na veľký počet činností, takže ich prestavenie na iný typ činnosti si nevyžaduje zložité pretypovávanie alebo výmenu náradia. Programovanie na požadovanú činnosť môžete vykonať prostredníctvom tabletu, alebo jednoduchým mechanickým navedením robotického ramena na trajektóriu požadovaného pohybu. Kolaboračné roboty od Universal Robots nie sú priestorovo náročné a je veľmi jednoduché s nimi manipulovať, takže ich nasadenie do výrobného procesu nevyžaduje zásah do existujúcej organizácie výroby. Navyše sú dnes konštruované natoľko senzitívne, že ich už netreba z bezpečnostných dôvodov držať v klietkach, oddelene od pracovného priestoru, v ktorom sa pohybujú ľudskí zamestnanci. Stávajú sa tak plnohodnotnými kolegami, ktorí môžu ľudí nahrádzať v ergonomicky nevhodných priestoroch alebo v častiach výrobných procesov, kde existuje vyššie riziko poranenia.

Dokonalý zamestnanec

Všestrannosť robota nie je ani zďaleka jediný benefit, ktorý vnáša do výrobného procesu jeho zefektívnenie. Priemyselný robot je neskutočne vytrvalý, nepodlieha únave, chorobám, nečerpá dovolenku a je vysoko precízny v tom, čo robí, počas celej svojej prevádzky. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že ku koncovému zákazníkovi sa dostanú len kvalitatívne vyhovujúce výrobky. Vo všeobecnosti tiež platí, že využitie robotov vo výrobe znižuje náročnosť obsluhy aj nároky na kvalifikáciu obslužného personálu. Neznamená to úplne odhumanizovanie výrobného procesu, len jeho maximálne zefektívnenie a neporovnateľne nižšie personálne náklady.

Na predaj, aj na leasing

Ako veľkí fanúšikovia robotizácie v priemysle by sme zrejme mali odpovedať – áno. Nasadenie robotov do výroby je jednoznačný spôsob, ako si zabezpečiť náskok pred konkurenciou v oblasti kvality, rýchlosti a optimalizácii personálnych nákladov. Výsledkom je lepšia trhová pozícia a personálne ozdravenie spoločnosti. Dôležité je však aj rátať s tým, že doba návratnosti počiatočnej investície sa bude odvíjať od veľkosti objemu produkcie. Ak budete využívať roboty na spracovanie veľkoobjemových objednávok, bude návratnosť investície, pochopiteľne kratšia, ako pri maloobjemových sériách. Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti robotizácie a automatizácie výroby sú zárukou toho, že pre vás dokážeme nájsť to správne robotické riešenie pre vašu prevádzku. A to buď formou predaja, alebo prenájmu robotického riešenia formou leasingu.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300