Úvod | Stroje | Sústruhy | Dlhotočný automatický CNC sústruh - Bost Stroje
CNC - Sústruh

CNC dlhotočné automaty NOMURA sú určené najmä pre bezporuchovú veľkosériovú výrobu zložitých, prípadne dlhých dielov z tyčoviny do priemeru 32 mm.
Vretená s vysokými otáčkami a vysokou rýchlosťou posunov vo všetkých osiach a riadiaci systém Mitsubishi M SL.
Výrazné zníženie vibrácií použitím posuvného vretenníku.
Na precíznosť strojov Nomura sa môžete spoľahnúť pri obrábaní tvrdých a odolných materiálov (napr. kalenej ocele). Väčšina strojov tiež využíva originálny systém programovania, vďaka ktorému je možné rýchlo meniť nastavenie stroja.
Sofistikovaný bezpečnostný systém ochrany stroja a nástrojov zahŕňa:
detekciu nedostatku chladiacej kvapaliny,
detekciu nadmernej záťaže hlavného vretena, ktorá zastaví stroj pri zistení jeho preťaženia,
automatickú detekciu poškodených nástrojov,

Výrobca

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300