Úvod | Stroje | Digitálne odmeriavanie | Pravítka so snímačom polohy - Bost Stroje
Lineárne snímače

Lineárne snímače NEWALL pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie. Pravítka snímačov pozostávajú z trubky z nehrdzavejúcej ocele (SPHEROSYN) respektíve uhlíkových vlákien (MIKROSYN), naplnenej sadou osobitne triedených, vysoko presných oceľových guličiek. Guľôčky sú pri plnení kalibrované v teplote stálom prostredí.

Lineárne snímače SPHEROSYN a MICROSYN firmy NEWALL sú navrhnuté jedinečným spôsobom zvlášť s ohľadom na prevádzkové podmienky strojového obrábania. Všetky elektronické a meracie časti sú hermeticky zaliate a chránené, takže snímače poskytujú presné a spoľahlivé merania aj pri ponorení do reznej kvapaliny, vody, oleja, alebo iného maziva. Vo svete je nainštalovaných viac ako 400 000 snímačov SPHEROSYN a MICROSYN, ktoré stále poskytujú najvyššiu úroveň spoľahlivosti.

Snímacia hlavička je zložená zo 6 cievok navinutých na prstenec z vláknového kompozitu. Pri vybudení cievok elektrickým striedavým prúdom sa vo vnútri snímacej hlavičky vytvára elektromagnetické pole. Vďaka zakriveniu guľôčok sa výstupný signál mení v závislosti od polohy cievok vzhľadom ku guľôčkam. Pri pohybe snímacej hlavičky po pravítku, sa v cievkach indukciou vytvárajú zodpovedajúce signály.

Technické špecifikácie

Technické parametre
Technické údaje Spherosyn Microsyn 5 Microsyn 10
Priemer pravítka; mm 15 6 6
Presnosť; µm/m 10 5 10
Rozlíšenie; µm/m 5, 10, 20 a 50 1, 2, 5 a 10 5, 10, 20 a 50
Dĺžka pravítka; mm 51 až 11 684 50 až 1000 50 až 1000
Údržba bezúdržbový systém bezúdržbový systém bezúdržbový systém
schopné pracovať vo veľmi prašnom a kvapalnom prostredí
Záruka 10 rokov

Technické špecifikácie

Technické parametre
Technické údaje Spherosyn Microsyn 5 Microsyn 10
Priemer pravítka; mm 15 6 6
Presnosť; µm/m 10 5 10
Rozlíšenie; µm/m 5, 10, 20 a 50 1, 2, 5 a 10 5, 10, 20 a 50
Dĺžka pravítka; mm 51 až 11 684 50 až 1000 50 až 1000
Údržba bezúdržbový systém bezúdržbový systém bezúdržbový systém
schopné pracovať vo veľmi prašnom a kvapalnom prostredí
Záruka 10 rokov

Výrobca

Najväčšou prednosťou spoločnosti NEWALL sú lineárne snímače Spherosyn a Microsyn. Oba boli navrhnuté s ohľadom na náročné prevádzkové podmienky vyskytujúce sa pri obrábaní. Nevyžadujú pravidelnú údržbu a sú funkčné aj pri ponorení do reznej kvapaliny, vody, oleja či maziva.

Všetky elektronické a meracie časti sú hermeticky zaliate a chránené. Systém je tiež odolný voči vibráciám a magnetickému rušeniu.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300