Úvod | Stroje | Klasické frézky | FGV 32 - Bost Stroje
Produkčná konzolová frézka

Konzolová frézka FGV 32 je vysoko výkonná produkčná frézka so zvislým vretenom. Vreteno je uložené v naklápacej vretenovej hlave s výsuvnou pinolou. Stroj je určený pre široký rozsah frézovacích a vŕtacích operácií na obrobkoch do 250 kg a to v kusovej i sériovej výrobe.

Rozsah otáčok vretena a pracovných posuvov umožňuje hospodárne obrábanie najrôznejších druhov materiálu pomocou nástrojov z rýchloreznej ocele i z tvrdokovov.

Technologické možnosti stroja rozširuje taktiež použitie zvláštneho príslušenstva z našej bohatej ponuky.

Prednosti:

  • vysoká tuhosť a geometrická presnosť
  • plynule nastaviteľné posuvy vo všetkých 3 osiach pomocou frekvenčného meniča
  • kalené vodiace plochy
  • natáčavá vretenová hlava s výsuvnou pinolou
  • súsledné frézovanie v pozdĺžnej osi
  • automatické pracovné cykly v pozdĺžnej osi s poklesom konzoly
  • jednoduchá obsluha
  • centrálne mazanie
  • kompaktné usporiadanie stroja
  • povrchová úprava špeciálnymi olejovzdornými lakmi

Výrobca

Firma BOST SK, a.s. je popredným predajcom frézok spoločnosti TOS Olomouc, ktorá bola založená v roku 1922 a plno sa orientuje na výrobu konzolových frézok. BOST zastupuje TOS Olomouc na slovenskom trhu od roku 1992 a do slovenských prevádzok umiestnil už približne 80 frézok tradičnej českej kvality.

Kvalitné výrobky je možné vyrábať jedine na kvalitných zariadeniach, preto v roku 1985 uviedla firma do prevádzky pružný výrobný systém PVS 400 na výrobu liatinových telies, ktorý dodnes dodáva do montáže presné a kvalitné súčasti. Dnes je kvalita a technická úroveň frézok zo spoločnosti TOS Olomouc známa po celom svete.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300