MANFORD

Spoľočnosť Manford, ktorá bola založená v roku 1987, sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj rôznych presných strojov, fréz a povrchových brúsok a na poskytovanie vysoko kvalitných a výkonných produktov.

Manford poskytuje nielen širokú škálu produktov, ale tiež si kladie za cieľ uspokojiť potreby zákazníkov. Naše výrobky sú predávané v piatich kontinentoch a naší zákazníci sú z odborov letectvo, doprava, automobilový priemysel ,obuvníctvo, medicína, oblasť high-tech elektroniky atď.

Manford Group vlastní tri továrne na Taiwane a pobočku v USA. Centrála na Taiwane sa zameriava na vývoj nových modelov. Inžinieri sú trénovaní neustále zlepšovať odborné zručnosti a pokračovať v inováciách. V oddelení výskumu a vývoja, vývoj produktov je založený na vysokej presnosti, vysokej rýchlosti veľkých strojov a zjednodušenom ovládaní.

Okrem zavádzania pokročilého dizajnu do produktov tím spoločnosti  navrhuje stroje podľa špeciálnych potrieb zákazníkov za účelom splnenia ich požiadaviek.

Filozofia a ciele

Spoločnosť prešla ISO9002 v roku 1997 a ISO9001 v roku 2002, čo demonštruje jej odhodlanie  zabezpečiť nielen kvalitu, ale rovnako aj zodpovednosť za zachovanie životného prostredia.

Spoločnosť, ktorej trhy sú na všetkých kontinentoch, v súčasnosti využíva rôzne predajné metódy na získanie ekonomickej výhody a pokračuje vo vývoji produktov, ktoré zákazníci potrebujú.

Okrem toho sa spoločnosť zameriava na primerané zvýšenie nákladov,  zvýšenie povedomia o značke, prehlbuje globálny systém predaja a dosahuje udržateľnosť prevádzky.

Zastupované značky

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300

25 rokov Bostu

Už štvrťstoročie sme priekopníkmi v zavádzaní unikátnych technológií do strojárskej výroby.

Stáli sme pri oživovaní prvých NC strojov a menili ich na digitálne. Ako prví v segmente sme na Slovensku zavádzali a školili riadiace systémy Fanuc. Boli sme pioniermi robotizácie v strojárskom priemysle. Inovatívnosť, odvaha a pokrokové myslenie sú hodnoty, ktoré dodnes vyznávame. Pre slovenských zákazníkov sme aj vrámci BOST SK, a.s. dodali viac ako 250 strojov od popredných výrobcov. BOST - stroje, s.r.o. vznikla v roku 2016 ako spin-off zo spoločnosti BOST SK, a.s. so zameraním na predaj a servis CNC obrábacích strojov a technologických celkov. V súčasnosti dodávame predovšetkým špičkové obrábacie centrá Quaser s výborným servisným zázemím a s možnosťou rýchleho dodania vybraných modelov.

Kontaktujte nás


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi, BOST – stroje, s. r. o., so sídlom Súvoz 1/1594, 911 01 Trenčín, IČO: 47 583 690, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30317/R, e-mail: dobias@bost.sk, telefón: 0907 720 678 (ďalej len „Prevádzkovateľ), so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, na účel priameho marketingu a propagácie výrobkov a služieb Prevádzkovateľa.

Čestne vyhlasujem, že mám viac ako 16 rokov.

Som si vedomá/ý, že poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ ma informoval v súlade s GDPR (viac TU)

SúhlasímNesúhlasím

Kontakty

Image Block

Ing. Emil Dobiáš

konateľ,
predaj strojov

dobias@bost.sk +421 907 720 678 +421 32 7417 313

Image Block

Ing. Andrej Bielik

prokurista,
predaj strojov

abielik@bost.sk +421 907 414 389 +421 32 7417 300